Home

Heledd Wyn is a passionate and experienced multi disciplinary visual artist, director and producer of dramatic stories on film and for television. She has worked in the film and tv industry and within education gaining a reputation for delivering quality projects.

She is a board member of BAFTA Cymru and Women in Film and TV

She is a creative practitioner as a visual artist and her research in bilingual creative content has led to being a member of The Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations, The George Ewart Evans Centre for Storytelling and the Media Music and Drama Research Group at the University of South Wales.

___

Mae Heledd Wyn yn artist gweledol, cyfarwyddwr a chynhyrchydd angerddol a phrofiadol sy’n creu straeon dramatig ar ffilm ac ar gyfer y teledu. Mae hi wedi gweithio yn y diwydiant ffilm a theledu ac o fewn y byd addysg, ac wedi ennill enw da am gyflwyno prosiectau o ansawdd.

Mae’n aelod o fwrdd BAFTA Cymru a RTS Cymru.

Mae hi’n ymarferydd creadigol, ac mae ei gwaith ymchwil mewn cynnwys creadigol dwyieithog wedi arwain at fod yn aelod o Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Grŵp Ymchwil Cerdd a Drama a Chyfryngau a Canolfan Stori George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru.

Collaborators | Cydweithwyr

eBook >