Home

 

Heledd Wyn is a passionate and experienced director and producer of dramatic stories and creative content for film and television and a multi disciplinary visual artist. She has worked in the film and tv industry and within education, gaining a reputation for delivering a diverse range of quality projects. Her visual work, including photography and paintings have exhibited widely.

She is a freelance film maker and creative practitioner.

Heledd is workshop leader as a film maker and visual artist and has collaborated on many visual outputs, screenings, exhibitions and  instillations.

Her research has led to being a member of The Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations, The George Ewart Evans Centre for Storytelling and the Media Music and Drama Research Group at the University of South Wales.

She is a board member of BAFTA Cymru and Women in Film and TV

Mae Heledd Wyn yn artist gweledol, cyfarwyddwr a chynhyrchydd angerddol a phrofiadol sy’n creu straeon dramatig a chynnwys creadigol ar gyfer ffilm a theledu. Mae hi wedi gweithio yn y diwydiant ffilm a theledu ac o fewn y byd addysg, ac wedi ennill enw da am gyflwyno prosiectau o ansawdd.

Mae hi’n ymarferydd creadigol ac yn arweinydd gweithdai a dosbarthiadau meistr sydd wedi cydweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau.

Mae ei gwaith ymchwil mewn cynnwys creadigol dwyieithog wedi arwain at fod yn aelod o Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Grŵp Ymchwil Cerdd a Drama a Chyfryngau a Canolfan Stori George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae’n aelod o fwrdd BAFTA Cymru a Merched mewn Ffilm a Theledu.

Collaborators | Cydweithwyr