Patagonia

Trip arbennig i Batagonia i greu cynwys ar gyfer Urdd Gobaith Cymru yn cynnwys ffilm a ffotograffiaeth. Tra yno, torreth o luniau ac eitem ar gyfer Boom Plant hefyd. Braf oedd cael croeso gan y brodorion yno a chael cyfle i ymweld â Nant-y-Pysgod a thirwedd anhygoel y Paith, Yr Andes a’r ddinas fyrlymus Buenos Aires

    La Boca

A wonderful trip to Patagonia, creating content for Urdd Gobaith Cymru including filming and photography. Also excited to have made an item for Boom. It was fantastic to receive such a warm welcome from the Welsh community and have a chance to visit Nant-y-Pysgod and see the incredible landscape of the Steppe, The Andes and the buzzing Buenos Aires.

   Tulips   Trelew   Andes